רשימת פירסומים של ד"ר אילנה כץ

רשימת ספרים:

1. כץ, א. רוזנשטיין, א. (2011). איך להיות הורה לילד במסלול מצטיינים, טיפים להורים   ברצינות ובצחוק. הוצאת מכבי דן- ת"א.

2.  גנות, מ. כץ, א. (1999). אקרובטיקה לבית הספר. הוצאת צבר, מכון וינגייט.

3.  כץ, א. (2005).  קסם הקפיצות. הוצאת המחברת, ת"א. 

4. כץ, א. (תשנ"ו). התעמלות ספורטיבית: נושא מתוך תוכנית הלימודים בחינוך הגופני לבתי ספר יסודיים, ירושלים: מעלות, משרד החינוך.

5 כץ, א. (1995).  אות המתעמל - לבתי ספר. נתניה: משרד החינוך והתרבות, רשות הספורט והחינוך הגופני, המחלקה לפעילות ספורט עממי.

6. כץ, א. (1989). התעמלות קרקע לבתי ספר. נתניה: מכון וינגייט.רשימת מאמרים:

1. כץ, א. (2004). מתעמלים בכייף. דינמי, 4: 62-60,אפריל.

2. כץ, א. תדמור, ל.  (2004). ארגון תחרות התעמלות בבית הספר. דינמי, 5: 62-60,יוני.

3. כץ, א. (2002). שעשועי חימום ((III: מקו אל קו עם מכשיר עזר. החינוך הגופני והספורט, 6: 47-51, אוגוסט.

4. כץ, א. (2002). שעשועי חימום ((II: 'מקו אל קו'.  החינוך הגופני והספורט, 5: 38 - 41, יוני.

5. כץ, א. (2002). שעשועי חימום בעזרת ספסלים. החינוך הגופני והספורט, 4: 40 - 43 , אפריל.

6. כץ, א. (2001). סולמות: משחקי יצירה בקבוצה (IV). החינוך הגופני והספורט,1: 46 - אוקטובר.

7.  כץ, א. (2001). סולמות: תרגילים בתלייה (III). החינוך הגופני והספורט, 6: 44-42, אוגוסט.

8.  כץ, א. (2001). סולמות: תרגילים בתלייה  (II). החינוך הגופני והספורט, 5: 42-40, יוני.

9. כץ, א. (2001). סולמות: תרגילי גמישות וכוח. החינוך הגופני והספורט, 4: 36-32, אפריל.

10. כץ, א. תדמור, ל. (2000). חבלי טיפוס - חיזוק בדרך משחקית. החינוך הגופני והספורט, 5: 11-13, יוני.

11. כץ, א. (1999). הוראת עמיתים בהתעמלות -  מי יוצא נשכר?. החינוך הגופני והספורט, 2: 16-17, דצמבר.

12. כץ, א. (1998). תרגילי קרקע בבית – הספר בראי חוקת הניקוד הבין-לאומית. החינוך הגופני  והספורט, 1: 20 – 23, אוקטובר.

13. כץ, א. יגניטינסקי, א. (1998). אקרובטיקה בבית הספר. החינוך הגופני  והספורט, 3: 18 -19, אפריל.

14. כץ, א. יגניטינסקי, א.  (1998). אקרובטיקה בבית הספר. החינוך הגופני  והספורט, 2: 20-24, פברואר.

15. כץ, א. (1992). המדרגה האירובית - אמצעי עזר להוראת התעמלות בגיל הרך. החינוך הגופני והספורט, 24 - 26, אוגוסט.

16. כץ, א. (1991). השיפוט בהתעמלות - כלי עזר בהכשרת המורים לחינוך גופני. החינוך הגופני  והספורט, 2: 25, דצמבר.

17. כץ, א. (1990). הסימון כאמצעי להוראת הגלגלון בגיל הרך - "גלגלון בכפפות". החינוך הגופני והספורט, 2: 9, דצמבר.

18. כץ, א. (1990). הסימון, אמצעי עזר פשוט ושימושי להוראת מיומנויות בהתעמלות. החינוך הגופני והספורט, 1: 25-23, אוקטובר.

19. כץ, א. (1990). מכשירי קפיצה מאולתרים. החינוך הגופני והספורט, 6: 24-25, אוגוסט.

20. כץ, א. (1990). לימוד המיומנות "הרצה וניתור" בעזרת ספסל. החינוך הגופני והספורט, 4: 15-14,  אפריל.

21. כץ, א. (1989). איתור תלמידים מחוננים בהתעמלות - תרגילים פשוטים לעזרת המורה לחנ"ג החינוך הגופני והספורט,  32-33, אפריל.

22. כץ, א. (1988). מניסיוני באולם ההתעמלות - חיבור מופע התעמלות בעזרת תלמידים. החינוך הגופני והספורט, 3: 24 – 25, ינואר- פברואר.

23. כץ, א. (1987). מניסיוני באולם ההתעמלות - שלושה שלבים פשוטים להוראת קפיצת ידיים למתחילים. החינוך הגופני והספורט, 4: 30-31 מרץ- אפריל.

24. כץ, א. (1986). הבמה כמכשיר עזר בהוראת התעמלות מכשירים. החינוך הגופני והספורט, 2: 15-14, נובמבר- דצמבר. 3: 39-38, פברואר.

25. כץ, א. (2005 ) פורמט CD: מופע ראווה המוניים. הוצאת המכללה האקדמית גבעת ושינגטון
מכבי דן